Nieuwsbrief

De Stichting ERM verstuurt 3 digitale nieuwsbrieven:

  • De ERM-nieuwsbrief, met actualiteiten voor de hele monumentensector.
  • De Register-nieuwsbrief, met actualiteiten voor het ontwikkelen en implementeren van een register voor restauratoren van roerende monumenten.
  • De Groen Erfgoed-nieuwsbrief, met actualiteiten voor professionals in het groen erfgoed.

Archief

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80