Nieuwsbrief

De Stichting ERM verstuurt 3 digitale nieuwsbrieven:

  • De ERM-nieuwsbrief, met actualiteiten voor de hele monumentensector.
  • De Register-nieuwsbrief, met actualiteiten voor het ontwikkelen en implementeren van een register voor restauratoren van roerende monumenten.
  • De Groen Erfgoed-nieuwsbrief, met actualiteiten voor professionals in het groen erfgoed.

Archief

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80