Funderingen: uw monument onder het maaiveld


Fundering en constructie bij monumentaal pand in Amsterdam – Bron: Johan Bosch

Ook de funderingen van uw pand zijn uw aandacht waard, zeker als het grondwater (tijdelijk) lager staat. Een lagere grondwaterstand heeft gevolgen voor de stabiliteit van de bodem en dus ook voor de funderingen van een gebouw. Want historische funderingen zijn kwetsbaar.

Verdroging

Een periode van neerslagtekort – een droge zomer – of een ingreep in de waterhuishouding kan leiden tot een daling van de grondwaterstand (verdroging). Als de daling groter is en langer duurt, is dat schadelijk voor de fundering van uw monument.

Waar moet u op letten en wat kunt u doen? Lees meer in het themadossier Verdroging.

Bemalen bij monumenten

Soms is het voor nieuwbouw of verbouwing nodig om tijdelijk de grondwaterstand te verlagen door middel van een bemaling. Vindt de bemaling plaats in de buurt van een monument?

Dan is het zaak om extra alert te zijn op het voorkomen van scheuren en andere schade door zettingen. Lees meer in het themadossier Bemalen.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80