Klachten

Klacht over een ERM-erkend bedrijf?

Erkende bedrijven staan op deze site. U herkent erkende bedrijven aan het ERM-logo voor erkende bedrijven.

Bent u als opdrachtgever niet tevreden over de geleverde kwaliteit en vindt u dat het erkende bedrijf uw klacht niet op adequate wijze afhandelt? Bent u van mening dat een erkend bedrijf niet handelt volgens de eisen van de URL of BRL? Dan kunt u bij de certificerende instelling een gemotiveerde klacht indienen die door de instelling onderzocht zal worden. Welke certificerende instelling dat is, kunt u vinden op deze website of opvragen bij ERM. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de certificerende instelling of stuur een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl

Onterecht gebruik van het ERM-logo?

Bent u van mening dat een persoon of organisatie het logo Restauratiekwaliteit ten onrechte gebruikt? Geef uw signaal door aan ERM. Het logo is een wettelijk gedeponeerd logo en ERM zal optreden tegen misbruik. Stuur een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl

ERM-richtlijn onjuist of niet actueel?

Vindt u de tekst van een ERM-richtlijn niet juist of niet actueel? De richtlijnen worden inhoudelijk beheerd door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Bij het College kunt u ook terecht met vragen over de inhoud of toepassing van de richtlijnen. Stuur een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80