ERM-certificering

“Bewust bezig zijn met kwaliteit, dat moet je gewoon willen.”

- Dré van Dinther, Algemeen directeur restauratie-aannemersbedrijf

Bent u als bedrijf actief in de restauratiebranche? Dan is het zeer de moeite waard om de stap te zetten naar certificatie. Als erkend ERM-gecertificeerd bedrijf biedt u opdrachtgevers namelijk de zekerheid dat u staat voor het afleveren van vakwerk en uniforme kwaliteit. Met een certificaat toont u zwart-op-wit aan dat uw bedrijf werkt volgens de algemeen erkende richtlijnen voor restauratiekwaliteit in de monumentenzorg.

ERM-richtlijnen basis voor certificering

Basis voor de certificering van bedrijven in de restauratiebranche zijn de richtlijnen van de ERM. Als bedrijf met ERM-certificaat werkt u volgens uniforme afspraken die gemaakt zijn over het leveren van kwalitatief goed werk en over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit.

Toetsing door onafhankelijke certificerende instellingen

Kwaliteit behoort uiteraard door onafhankelijke en objectieve deskundigen te worden vastgesteld. Wilt u in aanmerking komen voor een ERM-certificaat? Lees meer.

Het ERM-logo: keurmerk van kwaliteit

Als gecertificeerd restauratiebedrijf mag u het ERM-logo Erkende Restauratiekwaliteit voeren en wordt u herkend in het professioneel netwerk met erkende bedrijven.

Wat levert een certificaat mijn bedrijf op?

Certificering vergroot uw concurrentiekracht

Met een ERM-certificaat schept u vertrouwen in uw vakmanschap en uw bedrijfsprocessen. En niet in de laatste plaats in de kennis, ervaring en competenties van uw medewerkers. U toont er ook mee aan dat u werkt met gevoel en aandacht voor historische waarden. Transparant ook. Dat geeft uw opdrachtgevers vooraf al een goed gevoel. Steeds meer in de restauratie actieve architecten, adviseurs en uitvoerende bedrijven laten zich dan ook certificeren.

Certificering vaak een voorwaarde

Door certificering vergroot u uw concurrentiekracht en daarmee uw kansen in de markt: bij opdrachtgevers, bij professionele adviseurs en andere belangrijke partijen in de monumentenwereld. Voor veel opdrachtgevers is ERM-certificering een voorwaarde bij de aanbesteding van restauratieprojecten of het verlenen van subsidies. Ook toezichthouders/vergunningverleners hechten vanzelfsprekend veel vertrouwen aan de kwaliteit waar een certificering voor staat.

Certificering verbetert uw bedrijfsprocessen

Behalve dat uw bedrijf zich met een ERM-certificaat onderscheidt, verbetert certificering uw bedrijfsprocessen. Met de resultaten van steeds terugkerende audits en inspecties kunt u uw voordeel doen. Steeds betere werkmethodieken leiden tot steeds meer efficiency en steeds minder faalkosten. Ook scholing is onderdeel van die bedrijfsprocessen. Met een opleidingsplan kunt u vakmensen aan uw bedrijf binden. Natuurlijk kost een certificeringsproces uw bedrijf menskracht, tijd en geld. Maar met deze investering toont u zichtbaar en aantoonbaar het vakmanschap en de kwaliteit die u met uw mensen in huis heeft.

Ben ik met een ERM-certificaat ook gekwalificeerd voor de K+K-regeling (Gelderland)?

  • Wilt u een ERM-certificaat voor de BRL 3000 Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB), dan is uw bedrijf daarmee tevens gekwalificeerd voor de K+K-regeling in Gelderland voor ‘algemene restauratiebedrijven’ en voor ‘timmerwerk’ en ‘metselwerk’.
  • Met BRL 6000 Groen Erfgoed bent u tegelijk gekwalificeerd voor de K+K-regeling (op het door u uitgeoefende specialisme).
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80