Schilderwerk

Bij het schilderonderhoud is niet gelet op schade in het kozijn. De aansluiting tegen het muurwerk is met harde dichte specie gevuld, met als gevolg een goeddeels weggerotte kozijnstijl.<br/>Bij het schilderonderhoud is niet gelet op schade in het kozijn. De aansluiting tegen het muurwerk is met harde dichte specie gevuld, met als gevolg een goeddeels weggerotte kozijnstijl.
Bij het schilderonderhoud is niet gelet op schade in het kozijn. De aansluiting tegen het muurwerk is met harde dichte specie gevuld, met als gevolg een goeddeels weggerotte kozijnstijl.

Schade

Verweerd, scheurend en/of bladderend verfwerk.

Oorzaak

Achterstallig schilderonderhoud. Blaasvorming duidt vaak op vocht dat niet kan uittreden. Verfsystemen hebben een levensduur van vijf tot acht jaar, afhankelijk van de blootstelling aan weer en zon. Ultraviolet licht en warmtestraling van zon, vocht en regen versnellen het verval van de beschermende verflaag. Mechanische belastingen en werking van het hout veroorzaken scheurtjes en openstaande verbindingen in het hout en in de verflaag, waardoor vocht kan binnendringen.

Aanpak

Voor een verantwoorde verftechniek en kleurkeuze kan specialistisch kleuronderzoek (naar de opeenvolgende kleurige afwerkingen) inzicht geven in de kleurtoepassingen uit het verleden. Verdergaand onderzoek naar verfrecepten en pigmenten vindt plaats in een laboratorium. Schilderonderhoud van geveltimmerwerk moet regelmatig plaatsvinden. Het ‘liggend werk’ moet jaarlijks worden geïnspecteerd en zo nodig worden bijgewerkt. Verder geldt een onderhoudscyclus van circa vijf jaar.

Herstel van decoratief en historisch belangrijk schilderwerk vergt deskundig vooronderzoek en specialistisch advies, voordat uitvoering kan plaatsvinden. Betrek altijd een voor monumentenwerk erkend schildersbedrijf. Verstand van de vochthuishouding van geschilderde monumentale delen is daarbij cruciaal.

Herstel

In principe wordt afgewerkt over het bestaande verfpakket, zodat de in het verfpakket gedocumenteerde afwerkingsgeschiedenis behouden blijft. Is het totale pakket te dik en als onderlaag onbetrouwbaar, dan wordt het hout ‘kaal gehaald’.

Oudere houtconstructies zijn, vanwege de aard van de omliggende constructie, vaak meer vochtbelast dan hedendaagse. Een damp-open verfsystemen is beter dan een modern kunstharsproduct. Vocht in de constructie kan dan aan de buitenzijde uitdampen. Kitafdichting tussen muurwerk en houten kozijnen is uit den boze. De kitrups blokkeert uittreding van vocht met houtaantasting als gevolg. Terugliggend afdichten met een schrale kalkmortel is een goede optie. Ook te schilderen steenachtige ondergronden vragen om een ademende verf om vocht te laten uittreden.

Richtlijnen

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80