Regels en toezicht

Vergunning nodig voor de meeste werkzaamheden

Omdat een monument niet ‘zo maar een gebouw’ is, maar een gebouw dat bescherming verdient, is voor de meeste werkzaamheden aan monumenten een vergunning van de gemeente nodig. Daarbij wordt bekeken of de werkzaamheden de monumentale waarden (onaanvaardbaar) aantasten.

Toezicht op werkzaamheden aan monumenten

De gemeente is de instantie die er op let of:

  • er een vergunning voor de werkzaamheden is aangevraagd (of melding gedaan is)
  • de werkzaamheden aan monumenten juist worden uitgevoerd
  • een monument niet wordt verwaarloosd (onderhoudsplicht)

Het toezicht (inhoud en prioriteit) verschilt per gemeente.

Bekijk op onze speciale website monumententoezicht.nl een lijst met juridische en inhoudelijke aandachtspunten voor het toezicht op werk aan monumenten op. Hier vindt u ook een weergave van de wetgeving en jurisprudentie voor monumenten.

In werking in 2021: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

In 2021 treedt een nieuwe wet in werking: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Wat betekent dit voor werkzaamheden aan gebouwde monumenten? Lees meer.

Aandachtspunten bij de vergunning

Weten wat de aandachtspunten bij de vergunning zijn? We zetten deze voor u op een rij met praktische tools, Lees meer.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80