Checklist Uitvoering per URL

De Checklist Uitvoering bevat een opsomming van de aandachtspunten per URL. Zij zijn bedoeld als ondersteuning van het gecertificeerde bedrijf. 

De Checklist Uitvoering bestaat uit 6 delen:

  1. Contractvorming
  2. Opname
  3. Voorbereiding
  4. Uitvoering
  5. Oplevering
  6. Projectdossier

Voor iedere URL geldt een aparte Checklist Uitvoering.

De Checklisten zijn te downloaden in Word, zodat u ze per project kunt gebruiken of kunt overnemen in uw eigen kwaliteitssysteem. De Checklisten zijn beschikbaar voor 4 uitvoeringsrichtlijnen:

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80