Onderhoud kerken door vrijwilligers

Voor de dagelijkse gang van zaken bij kerken wordt in toenemende mate een beroep gaan op vrijwilligers, omdat betaalde kosters en bouwkundig personeel bij kerken steeds vaker ontbreken.

Bij een monumentale kerk is het belangrijk om een aantal afspraken over controles en onderhoud te maken.

  • Zorg voor contactpersonen en duidelijke instructies bij calamiteiten, zoals brand of wateroverlast.
  • Laat het gebouw periodiek inspecteren. Neem voor structurele aandacht bij voorkeur een abonnement op de Monumentenwacht of een bouwkundig bureau
  • Doe tussentijds (bijvoorbeeld ieder kwartaal) een periodieke rondgang. Let daarbij op bijzonderheden aan de buitenkant, de binnenkant, de elektrische bedrading (brandgevaar!), vervuiling door vogels en schade door schimmels en ongedierte. In dit overzicht vindt u een aantal tips. [DOWNLOAD PPT ??]
  • Onderhoud het orgel op de juiste wijze (download de publicatie ‘waaier zorg voor uw orgel’ met praktische tips en bekijk de uitvoeringsrichtlijn).
Uitgelicht thema:

Verduurzaming bij kerken

Verduurzaming en kerken lijkt op het eerste gezicht misschien geen logische combinatie. Toch zijn er altijd rendabele maatregelen mogelijk. In het thema dossier verduurzaming bij kerken vindt u praktische tips, mogelijkheden en informatie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80