HR-ketel

Een hoogrendementsketel (HR) heeft een hoger rendement dan een traditionelere ketel. Vanuit energiebesparingsoptiek is iedere gasketel, ouder dan 10 รก 15 jaar aan vervanging toe Met een nieuwe HR-ketel wordt gemiddeld meer dan 15% gas bespaard.

Bij een conventionele CV-ketel verdwijnt veel warmte door de schoorsteen. Bij een HR-ketel is dit aanzienlijk minder. Het hogere rendement van deze ketels wordt verkregen door het koude retourwater van de ketel in een warmtewisselaar voor te verwarmen met de rookgassen van de ketel. Een deel van de waterdamp condenseert hierbij in de rookgascondensor en draagt daardoor veel warmte over, ongeveer 2258 kJ/kg. Door de afkoeling van de rookgassen ontstaat condenswater dat via een condensafvoer moet worden afgevoerd. Per kuub aardgas ontstaat ongeveer 1,5 liter condensaat.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80