Zonnepanelen

Met zonnepanelen wordt zonlicht omgezet in elektriciteit. Naast de gebruikelijke zonnepanelen, bestaan er panelen in de vorm van leien en dakpannen. Hoewel deze meestal geen historisch passende vorm hebben, kunnen zij soms een goed alternatief vormen. De economische haalbaarheid van zonnepanelen hangt af van het elektriciteitsgebruik en het kWh-tarief.

Soorten

Naast de gebruikelijke zonnepanelen, bestaan er panelen in de vorm van leien en dakpannen. Zonneleien en zonnepannen vereisen echter dat de bestaande leien of dakpannen verwijderd worden. Bij historische dakbedekking komen we dan in conflict met de eisen ten aanzien van de reversibiliteit (omkeerbaarheid) van de ingreep. Daarom is dit vaak niet toegestaan. Op de markt zijn ook gecombineerde (PV-T) panelen. Deze wekken zowel elektriciteit als warmte op. Deze panelen zijn interessant wanneer er ruimtegebrek is voor beide typen afzonderlijk.

Kosten/baten

De prijs van zelf opgewekte zonnestroom bedraagt gemiddeld ongeveer € 0,055/kWh. Bij maximaal 10.000 kWh geldt het hoogste energietarief en verdienen zonnepanelen zich terug in ongeveer 6 jaar. Tussen de 10.000 en 50.000 kWh/jaar is de terugverdientijd ongeveer 9 jaar. Meer dan 50.000 kWh per jaar geeft het laagste elektriciteitstarief, en daardoor de hoogste terugverdientijd van ongeveer 15 jaar.

Subsidies

Voor grootverbruikers geldt de SDE+ subsidieregeling en voor het MKB gelden fiscale regelingen zoals de EIA en KIA. Hierdoor worden de terugverdientijden fors korter.

Voorwaarden

  • Plaatsing van zonnepanelen en zonnecollectoren op monumenten is vergunningplichtig.
  • Het dakoppervlak moet schaduwvrij zijn en tussen zuidoost en zuidwest zijn gericht. Bij platte daken is oost-westplaatsing met flauwhellende panelen het meest efficiënt; de PV-installatie is dan mooi laag en nauwelijks zichtbaar.
  • Er is ruimte nodig voor plaatsing van een omvormer. Afhankelijk van merk en type is ook plaatsing op het dak bij de panelen een mogelijkheid. De omvormer gaat circa 15 jaar mee.
  • De meterkast moet een vrije groep hebben of krijgen waarop de installatie wordt aangesloten.
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80