Periodieke inspectie van uw monument

Inspectie door Monumentenwacht (Bron: Monumentenwacht)<br/>Inspectie door Monumentenwacht (Bron: Monumentenwacht)

Hoe staat uw pand erbij? Zijn de leien nog goed, is de goot verstopt, zijn er boktorren actief? Het is belangrijk om dit soort zaken regelmatig te controleren, omdat tijdig ingrijpen kosten bespaart. Het periodiek inspecteren van een gebouw zorgt voor het tijdig ontdekken van gebreken. Dat geeft u de kans om te voorkomen dat kleine gebreken uitgroeien tot calamiteiten.

Een gebouwinspectie; wat gebeurt er dan?

Waar let een inspecteur op bij het inspecteren van een gebouw? Bekijk hier de uitleg over de werkwijze van de Monumentenwacht?

Richtlijn voor inspectie van monumenten

Het inspecteren van monumenten gebeurt al decennia lang op basis van het Inspectie Handboek Monumentenwacht. In 2019 is voor het inspecteren van gebouwde monumenten een richtlijn vastgesteld die de kennis van de Monumentenwacht en de werkwijze van moderne inspecties combineert: URL 2005 gebouwinspecties.

Combinatie van moderne werkwijze en monumentale kennis

Bij modern vastgoedbeheer worden gebouwinspecties vaak uitgevoerd volgens NEN 2767. Het voordeel van deze NEN is dat de resultaten van inspecties beter vergelijkbaar en reproduceerbaar zijn. De norm hanteert uitgangspunten (zoals vervangingstermijnen) die goed passen bij recente gebouwen, maar juist niet passen bij monumenten. Dat leidt tot mogelijk onjuiste conclusies en onderhoudsplannen voor monumenten. Ook ontbreken historische details en bouwwijzen.

Om de voordelen van het inspecteren volgens NEN 2767 (resultaten van inspecties beter vergelijkbaar en reproduceerbaar) te combineren met de inhoudelijke kennis over monumenten (ontleend aan het Inspectiehandboek Monumentenwacht) is URL 2005 opgesteld. Zo is het mogelijk om ook monumenten op moderne wijze te inspecteren.
De Monumentenwacht en andere bureaus die inspecties bij monumenten uitvoeren gaan de nieuwe uitvoeringsrichtlijn invoeren.

Direct naar:
> Onderhoud kerken door vrijwilligers

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80