Gebouwd erfgoed

Met gebouwd erfgoed worden onroerende monumenten bedoeld. Het gaat om uiteenlopende gebouwen en objecten als kastelen, woonhuizen, kerken, boerderijen, industriële objecten, verdedigingswerken en molens. Maar ook om waterbouwkundige monumenten zoals sluizen, gemalen en bruggen.

ERM-richtlijnen voor gebouwd erfgoed

De ERM-richtlijnen hebben betrekking op het werk van architecten, adviseurs en aannemers bij het voorbereiden en uitvoeren van onderhoud, restauratie en verduurzaming.

ERM-richtlijnen worden aangeduid met een code om het zoeken te vergemakkelijken. De richtlijnen met de codes 1000 t/m 5000 hebben betrekking op gebouwde monumenten.

Richtlijnen Erkende bedrijven

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80