Quick-wins

Comfort:     Energiebesparing:     Terugverdientijd:

Maatregelen

Led-lampen zijn inmiddels in alle maten en vermogens leverbaar. Men bespaart er tot 85% mee op stroomgebruik en ze zijn binnen enkele jaren terugverdiend

Verlichting

Verlichting vraag veel energie. Gloei- en halogeenlampen geven goed licht, maar ook veel warmte en zijn dus niet zuinig. Goede alternatieven zijn:

  • Spaarlampen of fluorescentielampen besparen tot circa 80 % ten opzichte van gloeilampen. Nadeel is de opstarttijd van circa 30 seconden. De lampen gaan veel langer mee dan gloeilicht en de kleurweergave-index (hoe goed worden alle zichtbare kleuren weergegeven) is gelijkwaardig met gloeilicht.
  • Led-lampen besparen tot 85 % ten opzichte van gloeilampen. Zij bran¬den direct op volle sterkte, hebben inmiddels een prima kleurweergave-index en hebben een (nog) langere levensduur dan spaarlampen. Wel zijn ze duurder.

Beide typen zijn rendabel en verdienen zichzelf snel terug. Ook voor aan¬lichting en terreinverlichting zijn led-lampen inzetbaar. Bij dit soort verlichting met fors vermogen betekent dat substantiële energiebesparing.

Huishoudelijke apparatuur


Belangrijke besparingsopties op dit punt zijn:

  • Standby-stand. Veel apparatuur verbruikt in deze stand nog 5 - 10 W. Dit komt op jaarbasis neer op 50 - 100 kWh (€ 10 - 20 per jaar); uitscha¬kelen helpt dus.
  • Koel- en vrieskasten. Belangrijk hierbij is dat deze apparatuur zo koel mogelijk is opgesteld. Daarnaast is vervanging van apparatuur ouder dan vijftien jaar vrijwel altijd rendabel.
  • Warm tapwater. In veel woningen zijn (close-in) elektroboilers te vinden voor warm tapwater. Warm water via een combi-gasketel is veel ener¬giezuiniger. De besparing loopt op tot circa 500 kWh per jaar.
  • Wasdroger. Was drogen ‘buiten aan de lijn’ is een goed alternatief. Dat bespaart tot 300 kWh per jaar.
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80