Kengetallen energiegebruik en besparing

Voor het ‘standaard-woonhuismonument’, dat door vier personen wordt bewoond, zijn de gemiddelde gebruikscijfers voor gas en elektra, de kosten daarvan en besparingsopties doorgerekend.

De basiskosten van energie zijn de volgende:

De gemiddelde huidige gasprijs is € 0,62 per m3 inclusief BTW.
Bij warmtelevering, zoals stadsverwarming, wordt afgerekend in Gigajoules (GJ); daarvoor gelden de volgende richtprijzen:
GJ komt ongeveer overeen met 35 m3 aardgas; of 100 m3 gas = 3 Gigajoule
GJ kost ca. € 25,- inclusief BTW. 

De voor ons land gemiddelde electraprijs is € 0,21 per kiloWattuur (kWh) inclusief BTW. Bij grootverbruik (vanaf 50.000 kWh/jr.) is dat: € 0,16 per (kWh) inclusief BTW.
Eén kuub gas levert bij verbranding in een moderne hoog-rendement ketel evenveel warmte als 9 kWh elektrische energie.

Elektrisch verwarmen is dus driemaal duurder dan met aardgas.

Het schema hieronder geeft de jaarlijkse energiebehoefte van ons voorbeeldpand. Het toont vervolgens de besparing bij inzet van enkele veel gekozen verduurzamingsmaatregelen, bestaande uit dak- en gevelisolatie met een isolatiewaarde Rc van ongeveer 2,5 m2 K/W en raamisolatie met een U-waarde van ongeveer 3W/m2K. Daarnaast de elektriciteitsbesparing bij inzet van ongeveer 30 m2 zonnepanelen (Photo Voltaics). Tenslotte is het effect van inzet van een warmtepompsysteem met lage temperatuurverwarming (LTV) bepaald.

De cijfers uit het schema veranderen wanneer uw pand groter of kleiner is dan het voorbeeld-woonhuismonument. Ook wijzigt de energielast bij meer of minder gebruikers en wanneer het pand niet als woonhuis, maar als kantoor in gebruik is.

Een monument met tweemaal zo grote inhoud (m3) zal ongeveer 60 procent meer verwarmingsenergie gebruiken. Boven vier personen is er bij een woning een extra jaarlijks gasgebruik van 70 m3 een extra elektriciteitsgebruik van 500 kWh per persoon.
Bij gebruik als kantoor daalt het gasgebruik naar circa 80 procent en stijgt het elektriciteitsgebruik naar circa 300 procent.

Schema: Jaarlijks energiegebruik voor een gemiddeld woonhuismonument.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80