Aanbesteden

Bij een aanbesteding kunt u als opdrachtgever gebruik maken van ERM-richtlijnen voor het onderhouden, restaureren en verduurzamen van monumenten.

Het eisen dat het werk wordt uitgevoerd conform de ERM-richtlijnen biedt u een aantal voordelen:

  • Efficiënt: in de richtlijnen staan aandachtspunten en afspraken voor allerlei gespecialiseerde onderwerpen op een rijtje. 
  • Deskundigheid als basis. U benut de kennis in de richtlijnen en bent verzekerd van een vakkundige basis.  
  • Duidelijkheid. De richtlijnen gebruiken allemaal 'dezelfde taal' (opbouw, inhoud, terminologie) en zijn afgestemd op de regelgeving. Dat bevordert de duidelijkheid tijdens werkzaamheden. Het vereenvoudigt ook het beoordelen van kwaliteit van het werk. 

Hoe gebruikt u als opdrachtgever ERM-richtlijnen bij het aanbesteden van werk?

Een efficiënte werkwijze bij het aanbesteden is:

  • U verlangt van de inschrijver dat hij levert volgens de specificaties van een door u met name genoemde ERM-richtlijn
  • Tevens verlangt u dat de inschrijver dat aantoonbaar doet. Het overleggen van een ERM-certificaat geldt daarbij als afdoende bewijs (mits het certificaat betrekking heeft op de richtlijn die u heeft aangegeven)
  • Ander bewijs dan een ERM-certificaat is ook toegestaan. Het moet dan wel gaan om passend (overtuigend) bewijs dat de inschrijver aan alle eisen voldoet, ook als het gaat om bijvoorbeeld kennis van en ervaring met monumenten. 

Aanbestedingswet. Wettelijke eisen bij opdrachten van de overheid of met overheidsmiddelen

Regelmatig krijgen PIANOo (het expertise-centrum van het ministerie van Economische Zaken voor aanbesteden) en ERM vragen over het aanbesteden met verwijzing naar richtlijnen voor monumentenzorg. Dat speelt met name bij opdrachten van de overheid of opdrachten van andere organisaties die met overheidsmiddelen (bv subsidie) worden betaald. Lees meer over deze vragen in de rubriek Aanbesteden

Geen wettelijke eisen aan private aanbestedingen

De Aanbestedingswet is niet van toepassing. Het staat u als particulier of private organisatie vrij om de eisen te stellen die u nodig vindt. U kunt verwijzen naar de ERM-uitvoeringsrichtlijnen en een certificaat eisen van de inschrijver. Wees echter bedacht op uitzonderingen (bijvoorbeeld in subsidievoorwaarden): het kan zijn dat u verplicht bent om te werken conform de eisen die ook voor opdrachten vanuit de overheid gelden (zie boven).

Geen wettelijk verplichte certificering

ERM is geen voorstander van wettelijk verplichte certificering. Een certificaat is een vlag in top voor het bedrijf dat het certificaat behaald heeft, geen hinderpaal of verplicht te nemen drempel voor markttoelating.

Richtlijnen en Kennis Erkende bedrijven Vakmanschap

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80