Roerend erfgoed en historische interieurs

Roerend erfgoed is erfgoed dat 'verplaatsbaar' is (in tegenstelling tot gebouwd erfgoed) en 'tastbaar' is (in tegenstelling tot immaterieel cultureel erfgoed). Het gaat om allerlei voorwerpen met historische waarde. Deze variëren van schilderijen, uurwerken, juwelen, gebruiksvoorwerpen en boeken tot audiovisuele dragers en militaria. Het omgaan met historische interieurs betreft het behandelen van nagelvaste onderdelen in een interieur, rekening houdend met de context en de ensemblewaarde van het interieur.

RestauratorenRegister

Een restaurator van roerend erfgoed is een professional die zich richt op het conserveren en herstellen van roerend erfgoed en historische interieurs. Het Restauratoren Register is een openbaar raadpleegbaar register voor opdrachtgevers die op zoek zijn naar restauratoren van wie de competentie is vastgesteld door een onafhankelijke toetsende partij (de getoetste restaurator is dan RegisterRestaurator). Om geregistreerd te blijven houdt de RegisterRestaurator zijn/haar kennis up to date.

ERM-richtlijnen voor roerend erfgoed

Voor één specialisme binnen roerend erfgoed is er een ERM-richtlijn: de richtlijn voor kleurhistorisch onderzoek (URL 2004).

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80