Asbest in uw monument

Praktijkimpressie: asbesthoudende leidingisolatie achter monumentale aftimmering.Praktijkimpressie: asbesthoudende leidingisolatie achter monumentale aftimmering.

Asbest komt op heel veel - en vaak onverwachte - plekken voor. Monumenten bevatten veel historisch materiaal en dus ook veel asbest. Asbest is gevaarlijk, maar alles verwijderen is een enorme aanslag op het monument. Hoe gaat u hier als monument-eigenaar mee om?

Een goede voorbereiding spaart het monument en beperkt de kosten

Lees hieronder meer over de gevaren van asbest, het goed onderzoeken en verantwoord verwijderen van asbest. En de aandachtspunten bij het aankopen van een monument.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80