Erkende adviseurs

Het is belangrijk om werk ten aanzien van funderingsaanpak te laten uitvoeren door kundige professionals.

De Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft een voorlopige ‘Erkenningsregeling funderingsaanpak’ opgesteld voor onderzoeksbedrijven, herstelbedrijven en procesbegeleiders.

Er is geen specifiek op monumenten toegesneden erkenning. Vraag dus altijd naar ervaring met monumenten.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80