Verdroging: een bedreiging voor monumenten

Een periode van neerslagtekort – een droge zomer – of een ingreep in de waterhuishouding kan leiden tot een daling van de grondwaterstand (verdroging). Als de daling groter is en langer duurt, is dat schadelijk voor de fundering van uw monument.

Wat zijn aandachtspunten en wat kunt u doen.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80