FAQ

Is het energie-efficiënt om een lage basistemperatuur aan te houden?

Dit is vaak wel gunstig in kleinere kerken die incidenteel in gebruik zijn. Voor grote kerken die meerdere keren per week gebruikt worden kan beter een hogere basistemperatuur (8-12°C) worden aangehouden.

Is het verstandig om een kerk snel op te warmen?

Qua energieverbruik is dit een goede optie maar grote schommelingen in temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen tot schade aan het interieur en orgel leiden. Daarom is een niet te hoge opwarmsnelheid beter.

Moet er extra aandacht geschonken worden aan ventilatie na isoleren?

In niet-geïsoleerde gebouwen wordt een belangrijk deel van het leefvocht op een natuurlijke wijze afgevoerd via de buitenschil. Isolatie blokkeert deze natuurlijke afvoer grotendeels, waardoor condensatie in de constructie kan optreden. Het is daarom van belang dampopen te isoleren, zodat de constructie kan blijven ademen. Dit is vaak niet voldoende om condensatieproblemen helemaal te voorkomen. Daarom zijn extra ventilatievoorzieningen nodig.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80