Vakmanschap

Monumenten onderhouden en restaureren vraagt om vakmanschap en kennis, vooral ook van jonge, nieuwe vakmensen. Het werken aan monumenten gebeurt in een voortdurend wijzigende context met thema’s als herbestemming, verduurzaming, verdroging en asbestverwijdering. Ook digitalisering verandert het werkveld.

Overdragen van kennis

ERM besteedt veel aandacht aan het overdragen van kennis. Dit is gericht op het uitwisselen van praktijkervaringen en het leggen van dwarsverbanden met andere vakgebieden. ERM is een professioneel netwerk en brengt met ERM-richtlijnen kennis en ervaring bijeen. Monumenten én hun eigenaren zijn gebaat bij het gebruik van kwaliteitsrichtlijnen en kundig vakmanschap bij restauratie.

ERM-richtlijnen en onderwijs met elkaar verbonden

ERM werkt actief samen met het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) om de kennis in de ERM-Uitvoeringsrichtlijnen over te dragen aan personen die actief zijn of willen worden in de monumentenzorg. De uitvoeringsrichtlijnen bevatten de beschrijving van de best toepasbare werkwijze, technische uitwerkingen, juridische aandachtspunten, producteisen, vereiste kennis, tekeningen met referentie-details, definities. Met deze combinatie dragen we bij aan het gericht opleiden van personen die actief zijn of willen worden in de monumentenzorg.

“Al onze opleidingen bij het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) en de cursussen bij het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) gebruiken de betreffende Uitvoeringsrichtlijnen als basis voor de lesstof.”

Klaas Boeder, kwaliteitsbewaker NCE - bron: eigen fotoKlaas Boeder, kwaliteitsbewaker NCE - bron: eigen fotoKlaas Boeder, kwaliteitsbewaker NCE - bron: eigen foto

Opleidingen, cursussen en kennisbijeenkomsten

Belangstelling voor het volgen van een opleiding of cursus?
Bekijk het actuele opleidingsoverzicht van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.

NCE ‘Vakman aan het woord’ Bron: NCE

Opleiden en trainen door ERM-gecertificeerde bedrijven

  • Opleiden en trainen is een verplicht onderdeel van het bedrijfsbeleid van bedrijven met een ERM-certificaat. In het opleidingsplan van het bedrijf staat hoe daar invulling aan wordt gegeven.
  • De eisen aan het opleidingsplan zijn vermeld in de beoordelingsrichtlijn (BRL). De certificerende instelling gaat tijdens de periodieke audits na of op adequate wijze uitvoering gegeven wordt aan het opleidingsplan.

ERM-kennisbijeenkomsten

ERM verzorgt regelmatig kennisbijeenkomsten voor een brede doelgroep over actuele thema’s. Meld u zich aan voor de ERM-nieuwsbrief. Daarin vindt u de aankondigingen voor deze kennisbijeenkomsten.

Voor gemeentelijk toezichthouders wordt 2 keer per jaar een aparte kennisbijeenkomst georganiseerd. Meer informatie.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80