Selectie asbestsaneerder in monumenten

Een asbestsaneerder moet gecertificeerd zijn. Maar hoe selecteer ik een asbestsaneerder met gevoel voor monumenten? Er zijn geen wettelijke eisen of afspraken over het selecteren van asbestsaneerders die aan de slag gaan in monumenten.

Tips ten behoeve van de selectie:

  • Let op kennis en ervaring met het saneren van asbest in monumenten. Vraag om referentieproject(en) van het bedrijf.
  • Toets of het bedrijf kan voldoen aan de gewenste kwaliteit en het opleveringsniveau.
  • Wat is de werkhouding? Voer een gesprek met de uitvoerder DTA (DTA = deskundig toezichthouder asbestverwijdering) om zijn kennis van / feeling voor monumenten te peilen.
  • Hoe zorgvuldig werkt het bedrijf? Laat het bedrijf een overzicht geven van de audits welke door Certificerende Instelling zijn gedaan gedurende de laatste maanden. Vraag naar de aard van geconstateerde afwijkingen.

Certificatieplicht bij asbest

Een asbestinventarisatie en een asbestsanering moet uitgevoerd worden door een bedrijf dat gecertificeerd is conform Bijlage XIII A behorende bij artikel 4.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Er is geen certificatieplicht in de volgende situaties:

  • Het verwijderen van beglazingkit met minder dan 5 % Chrysotiel,
  • Het in het geheel verwijderen van verwarmingstoestellen en onder verwarmingstoestellen geklemde platen met hechtgebonden asbest
  • Tevens gelden er enkele vrijstellingen voor particulieren. Denk aan 35m2 golfplaten met hechtgebonden asbest op het dak.
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80