Warmtepomp

Een warmtepomp – die het omgekeerde doet van een koelkast – zet laagwaardige warmte met behulp van elektrische energie om in hoogwaardige warmte (40°C). Buitenlucht of bodem kunnen als bronnen voor de warmtepomp fungeren. Bij toepassing van lage temperatuur verwarming levert een warmtepomp een forse besparing op het energiegebruik op.

Hoog rendement bij LTV

Hoe kleiner het verschil is tussen de temperatuur van de bron en de afgiftetemperatuur van de verwarmingselementen in het gebouw, des te hoger is het rendement (COP) van de warmtepomp. Een warmtepomp komt dus met name tot zijn recht in combinatie met lage temperatuur verwarming (LTV), zoals wand- of vloerverwarming. Bij een dergelijke wijze van verwarmen met een relatief lage temperatuur is een COP van 3,5 à 4 haalbaar. Er is dan 1 kWh stroom nodig om 3,5 à 4 kWh nuttige warmte te produceren. Een forse energiebesparing, echter doordat stroom per eenheid energie driemaal duurder is, levert een warmtepomp nauwelijks stookkostenbesparing op. Dit wordt aanmerkelijk gunstiger indien de warmtepomp gecombineerd wordt met eigen duurzame stroomopwekking.

Bivalent systeem

Omdat een warmtepomp relatief duur is en de kosten ervan toenemen met zijn vermogen, wordt deze vaak als basisvoorziening gebruikt. De warmtepomp wordt dan zo gekozen dat deze circa 30% van het benodigde piekvermogen kan leveren. Bij grotere warmtevraag schakelt een HR-gasketel bij (bivalent systeem). Liefst levert deze stand-by ketel als HR-combiketel ook het warme tapwater. Voor de bereiding van warm tapwater zijn namelijk hoge temperaturen nodig (65°C), die door een warmtepomp alleen met een laag rendement zijn te bereiken.

Ook koeling

Een voordeel van een warmtepomp is dat deze in de zomerperiode ook ingezet kan worden voor koeling van het pand. Als het verwarmingssysteem daarop wordt ontworpen (toepassing van vloerverwarming en radiatoren met ingebouwde ventilatoren) kan dat een flinke comfortverbetering betekenen. Een aandachtspunt is het voorkomen van condensatie (natte vloer of druipende radiatoren). Een vochtsensorschakeling kan hierin voorzien.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80