Waarop letten bij toezicht en handhaving

Welke punten u als toezichthouder kunt hanteren bij het beoordelen van werkzaamheden aan gebouwde monumenten, vindt u op monumententoezicht.nl.

Deze website, voor en door toezichthouders, benoemt vrijwel alle werkzaamheden aan monumenten:

  • is er een vergunning of melding nodig?
  • wat zijn de juiste restauratie-technische controlepunten?
  • waar ligt de grens tussen voldoende en onvoldoende?
  • welke interventies zijn passend als het werk niet voldoet?

Ook geeft de website een actueel overzicht van regelgeving en jurisprudentie.

Heldere stappen met ja/nee-vragen

Aan de hand van heldere stappen met ja/nee-vragen wordt u naar de juiste antwoorden geleid op de relevante juridische of restauratie-technische vragen. U weet dan precies op welke punten en met welke criteria u de werkzaamheden aan constructies, gevels, ramen en deuren, daken en interieur kunt beoordelen. En ook welke bestuursrechtelijke sancties u kunt hanteren als niet aan de eisen wordt voldaan.

Redactiecommissie

De website monumententoezicht.nl wordt actueel gehouden door een redactiecommissie met ervaren toezichthouders en juristen.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80