Nieuws

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘een goede restauratie, hoe dan?’ - 13 oktober 2021

Lees meer

Prestatiebladen: technische informatie over isolatiematerialen geordend

Lees meer

Initiatief voor een nieuwe URL Bouwhistorisch onderzoek

Lees meer

Afscheid CCvD-leden Marc van Roosmalen en Kasper Burgy

Lees meer

De voeger is een onmisbare schakel

Lees meer

ERM participeert op Kerkenbeurs

Lees meer

Digitalisering stormt de monumentenzorg binnen

Lees meer

‘Bouw met erfgoed aan een toekomstbestendig land’

Lees meer

Jonge voegers worden node gemist

Lees meer

Groen Erfgoed en de SIM, van historie naar toekomst

Lees meer

Digitaal scheuren detecteren; tot in detail

Lees meer

Alleen gas bevrijdde de Vlietmolen van de kevers

Lees meer

Gebrekenlijst bij monumenten-inspecties in softwarepakket

Lees meer

Webinar 29 juni: Digitalisering in de monumentenzorg, wat betekent dat voor u?

Lees meer

Rheden verduurzaamt met Maatwerk voor Monumenten

Lees meer

Help!desk over ERM-certificering op 5 juli 2021

Lees meer

Bijdrageregeling voor Restauratoren

Lees meer

Ondergrondse verrassingen

Lees meer

Overwoekerde onverwachte vondsten

Lees meer

Bodemvochtbeheer leidt tot minder uitval van aanplant

Lees meer

Webinar ‘Bijltjesdag’ - 11 juni 2021

Lees meer

Nieuw initiatief: Stinzenplanten uit zaad

Lees meer

Onderzoek naar beheer rijksbeschermde stadsparken

Lees meer

Digitale Erfgoedloketfair - 3 juni 2021

Lees meer

Impressie webinar Duurzame daken

Lees meer

Amsterdam geeft meer aandacht aan monumenten in handhavingsbeleid

Lees meer

Richtlijnen zijn niet dwingend maar inspirerend

Lees meer

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80