Nieuws

Dirckx Vastgoedonderhoud uit Sevenum gecertificeerd

Lees meer

Jacques Monasch: “ERM gaat een nieuwe fase in”

Lees meer

9 februari: Gecombineerd platform Kleurhistorie en Groen erfgoed - Veenhuizen

Lees meer

Simon Angel voorzitter landelijk GA-Platform Restauratie

Lees meer

Vakgroep restauratie maakt restauratiekeuzes bespreekbaar

Lees meer

Stichting ERM blijft verzekerd van langdurige steun

Lees meer

Oproep voor abstracts - 8th Architectural Finishes Research Conference

Lees meer

Impressie bijeenkomst Platform Monumententoezicht op 30 november jl.

Lees meer

Actualisatie Richtlijn Tuinhistorisch Onderzoek

Lees meer

Nieuwe Vakgroepvoorzitter Hans Boogert: ‘We moeten aan de boom blijven schudden’

Lees meer

Bundelen informatiebodemdaling moet leiden tot inzicht in aanpak funderingsherstel

Lees meer

Impressie symposium Dendrochronologisch onderzoek - 2 november 2022

Lees meer

Onderzoek bevestigt: brede steun voor werken met uitvoeringsrichtlijnen

Lees meer

Rietdekken, schilderen, hovenieren en inspecteren: inschrijving vier nieuwe opleidingen NCE van start

Lees meer

Alexa Sies-Wilders is Monumententalent 2022

Lees meer

Bijeenkomst Platform Monumententoezicht ‘Brandpreventie, energietransitie, risico’s en de praktijk van monumenten’ - 30 november 2022

Lees meer

Stichting ERM zoekt een nieuwe voorzitter met hart en passie voor monumenten

Lees meer

Onderzoek: integrale aanpak restauratieketen gewenst

Lees meer

Pronk Bouw: bouwen, restaureren en leidekken onder één dak

Lees meer

Effecten na-isolatie monumenten verder in kaart

Lees meer

Hans Boogert nieuwe voorzitter Vakgroep Restauratie

Lees meer

Kennisbijeenkomst. Dendrochronologisch onderzoek, unieke informatie voor het cultureel erfgoed

Lees meer

Impressie kennisbijeenkomst verduurzaming in de praktijk - 27 september 2022

Lees meer

Periodebericht concept-rapportage 'praktijkonderzoek na-isoleren woonhuismonumenten'

Lees meer

Kennisbijeenkomst op 27 september 2022: Verduurzaming Kazerne Dirk

Lees meer

Verhuisbericht

Lees meer

“Monument en overtreding. Handreiking voor gemeenten bij strafrechtelijke handhaving” door Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Lees meer

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80