Waar vind ik meer informatie?

Procedurele en technische aspecten van het bemalen

Op de website www.Bronbemalen.nl vindt u informatie over de procedurele en technische aspecten van bemalingen. Vragen als ‘Wie ontwerpt een bemaling?’, ‘Waar is bekend dat een bemaling uitgevoerd gaat worden?’, ‘Hoe wordt een bemaling aangestuurd?’ en ‘Aan welke risico’s moet ik denken?’ worden beantwoord. Daarnaast biedt de website praktijkvoorbeelden, waarin complexe bemalingen succesvol zijn verlopen, onder andere doordat de betrokkenen de risico’s vooraf goed in beeld hadden.

Funderingsproblematiek algemeen

Op de website www.kcaf.nl vindt u algemene achtergrondinformatie over funderingsproblemen.

Overzichtskaart kwetsbare bebouwing.Overzichtskaart kwetsbare bebouwing.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80