Tips

Tips

 • Onderzoek altijd eerst de haalbaarheid van de quick wins, die zijn relatief goedkoop en verdienen zichzelf relatief snel terug.
 • Laat een duurzaamheidsadvies opstellen door een bewezen duurzaamheidsadviseur die aantoonbare ervaring heeft met beschermde monumenten, bij voorkeur ook kerken.
 • Onderzoek of de burgerlijke gemeente een subsidieregeling heeft voor duurzaamheidsadviezen, specifiek voor monumenten. Zo ja, start dan vooroverleg op met de erfgoedadviseur of duurzaamheidsadviseur van de Gemeente, en maak een afspraak op locatie, met de erfgoedadviseur en de duurzaamheidsadviseurs (van Gemeente en de onafhankelijke adviseur).
 • Betrek de gemeente vervolgens ook bij het vervolgtraject. Hoe meer ogen meekijken des te beter het advies kan worden en hoe reëeler en haalbaarder de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden en de keuzes die daarbij gemaakt worden . Uiteraard ligt de uiteindelijke keuze altijd bij de kerkeigenaar.
 • Sommige duurzaamheidsmaatregelen zijn vergunningplichtig. Houd rekening met proceduretijd en het aanvragen van een vergunning met de benodigde stukken zoals (detail)tekeningen.
 • Laat als onderdeel van het duurzaamheidsadvies een bouwhistorisch rapport maken, als dat er van het kerkgebouw nog niet is.
 • Maak een goed en praktisch keuzemodel van de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, in de vorm van een overzichtelijke matrix of schema, met verschillende scenario’s, met kosten, TVT en type maatregel.
 • Evalueer de duurzaamheidsmaatregelen als ze eenmaal zijn uitgevoerd.
  • Wat levert het op, wat heeft het gekost, hoe sterk is het energieverbruik gedaald?
  • Meet langdurig temperatuur en luchtvochtigheid, zeker als er een (recent gerestaureerd) orgel in de kerkzaal staat.
  • Wat voor consequenties hebben de uitgevoerde maatregelen gehad voor de monumentale waarden van het kerkgebouw? Was dat positief of negatief?
  • Zijn de maatregelen naar tevredenheid en deskundig uitgevoerd?
  • Hoe ervaren gebruikers van het kerkgebouw de uitgevoerde maatregelen, merken zij er wat van, zo ja wat? Is dat positief of negatief?

Met dank aan: drs. A. Gut (werkzaam bij gemeente Utrecht als adviseur monumenten/religieus erfgoed) 

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80