Ramen en isolatieglas

Voor enkel glas in houten of stalen ramen bestaan diverse verbeteropties. Met voorzet- en achterzetramen blijven de bestaande ramen intact. Een andere optie is om het bestaande glas te vervangen door dubbelglas of enkelglas met een isolerende coating.

Voorzetramen

Toevoeging aan de buitenzijde van de vensters van een extra raam of glaslaag is zelden een reële mogelijkheid. Soms is het een optie bij histori¬sche utiliteitsbouw; lichte ventilatie – met buitenlucht! – tussen het nieuwe en oude raam is dan aandachtspunt.

Achterzetbeglazing

Aan de interieurkant van historische vensters is extra beglazing of een extra raamvlak soms wel mogelijk. De cultuurwaardenstelling van de binnenafwerking bij de vensters bepaalt de mogelijkheid. Met achterzetbeglazing wordt het warmteverlies via de vensters ongeveer gehalveerd. Achterzetbeglazing met isolatieglas verbetert de energiebesparing extra.

Dubbel glas

Speciaal voor monumenten bestaat dun uitgevoerd dubbel glas met diktes vanaf 8mm. Het glas is uitgevoerd in getrokken glas waardoor het een onregelmatige spiegeling heeft die zo kenmerkend is voor monumenten. Vanwege de diktemaat van het dubbelglaspakket en de aan exterieurzijde als storend ervaren dubbele reflectie valt deze optie vaak af.

Isolerend glaslaminaat

Bij schuiframen is achterzetbeglazing niet goed mogelijk. Vervanging van het bestaande glas door isolerend triplexglas is dan een optie. Dit glaslaminaat heeft een infrarood-reflecterende coating aan interieurzijde. Het heeft een dikte van circa 6 - 8 mm., waardoor plaatsing in bestaande raamsponningen – eventueel na uitfrezen – meestal mogelijk is. Wel is vaak (deel)vervanging van het raamhout nodig vanwege de vereiste hogere sterkte door het extra glasgewicht. Tevens moeten de raamgewichten worden verzwaard. Het glas is ook UV-werend en daardoor toepasbaar in museumsituaties. De buitenste glaslaag kan in getrokken glas worden uitgevoerd, zodat het buitenaanzicht een levendige spiegeling houdt.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80