Wat is het alternatief voor bemalen

  1. Grondwaterstandverlaging voorkomen (voorkeur)
  2. Maatregelen om effecten te voorkomen

Vanwege de risico’s verdient het de voorkeur om grondwaterstandsdaling ter plaatse van het monument te voorkomen. Als er toch bemalen wordt, zijn er maatregelen nodig. Lees verder bij: 'Hoe zijn problemen door een bemaling te voorkomen?'

Er zijn ook alternatieve technieken voorhanden, zoals onderwaterbeton of bodeminjecties Bij een bodeminjectie wordt een waterremmende laag in een bouwkuip gerealiseerd.

Toch wordt in de praktijk vaak aan een bemaling de voorkeur gegeven: er wordt vaak maar korte tijd bemalen en bemalen wordt voor de geplande werkzaamheden gezien wordt als de meest duurzame optie tegen relatief lage kosten.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80