Fouten

Fouten

Verkeerd isoleren

Een van de meest gemaakte fouten bij het uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen in monumenten is verkeerd isoleren. Ieder gebouw heeft een bepaalde mate van ventilatie nodig. Verkeerd isoleren leidt tot vochtophoping en vervolgens schimmel en houtrot. Een eeuwenoude kap kan dan in korte tijd volledig wegrotten.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80