Windenergie

Windturbines zijn sterk in opkomst. Met name grote turbines vanwege hun hoge opbrengst. Maar inmiddels bestaan er ook kleinere windmolens die al rendabel zijn en soms kan windenergie ook op gebouwniveau worden benut.

Kleine windturbines

De opbrengst van een windturbine neemt kwadratisch toe met de rotordiameter en tot de derde macht met de windsnelheid. Daarom hebben grote windturbines een veel hogere opbrengst dan kleine. Deze zijn echter niet toepasbaar of wenselijk in stedelijk gebied of de meeste buitengebieden. Windturbines met een beperkte ashoogte zijn vaak ook al rendabel en kunnen op meer locaties toegepast worden. Hiervoor is wel een omgevingsvergunning vereist. De hiernaast afgebeelde windturbine is bijvoorbeeld 15 meter hoog en levert afhankelijk van het windgebied tussen 20.000 en 30.000 kWh per jaar. De prijs van de opgewekte stroom via deze windturbines bedraagt ongeveer € 0,10 à € 0,15/kWh.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80