Groen erfgoed

Groen erfgoed omvat historische tuinen en parken, historisch groen in woonwijken, verdedigingswerken, begraafplaatsen, buitenplaatsen, landgoederen en dergelijke.

Het gaat hierbij om:

  • beplantingen (bomen, struiken, kruiplaag en gras)
  • gebouwde structuren (pergola’s, tuinmuren, sluisjes, duikers, hekjes)
  • in het bodemoppervlak aangebracht reliëf (aangelegde wallen, heuvels)
  • waterpartijen (vijvers, sloten, grachten)
  • paden (verhard en onverhard)

ERM-richtlijnen voor groen erfgoed

ERM heeft richtlijnen voor:

  • tuinhistorisch onderzoek (URL 6001)
  • hovenierswerk in groen erfgoed (URL 6010)

De certificering is beschreven in BRL 6000 Groen erfgoed.

Meer informatie over deze richtlijnen vindt u ook op: website groenerfgoedzorg.nl

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80