Groen erfgoed

Groen erfgoed omvat historische tuinen en parken, historisch groen in woonwijken, verdedigingswerken, begraafplaatsen, buitenplaatsen, landgoederen en dergelijke.

Het gaat hierbij om:

  • beplantingen (bomen, struiken, kruiplaag en gras)
  • gebouwde structuren (pergola’s, tuinmuren, sluisjes, duikers, hekjes)
  • in het bodemoppervlak aangebracht reliëf (aangelegde wallen, heuvels)
  • waterpartijen (vijvers, sloten, grachten)
  • paden (verhard en onverhard)

ERM-richtlijnen voor groen erfgoed

ERM heeft richtlijnen voor:

  • tuinhistorisch onderzoek (URL 6001)
  • hovenierswerk in groen erfgoed (URL 6010)

De certificering is beschreven in BRL 6000 Groen erfgoed.

Meer informatie over deze richtlijnen vindt u ook op: website groenerfgoedzorg.nl

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80