Restauratie

U gaat restaureren? Als opdrachtgever wilt u de regie voeren. En de juiste vragen stellen aan architect, aannemer of andere uitvoerder. In dat licht verwijzen wij u graag naar de site  monumentenregie.nl voor tips, voorbeelden, achtergrondinformatie, stappenplannen en links.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Verduurzaming
richtlijnen
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80