Restauratie

U gaat restaureren? Als opdrachtgever wilt u de regie voeren. En de juiste vragen stellen aan architect, aannemer of andere uitvoerder. In dat licht verwijzen wij u graag naar de site  monumentenregie.nl voor tips, voorbeelden, achtergrondinformatie, stappenplannen en links.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80