Parket

Schade aan parket veroorzaakt door te vaak of verkeerd schuren.Schade aan parket veroorzaakt door te vaak of verkeerd schuren.

Schade

Parketvloeren kunnen breuken, scheuren, barsten vertonen of zijn gedeeltelijk losgekomen, opgezwollen of verzakt. Ook verkleuringen, verontreinigingen, biologische aantastingen en mechanische oppervlaktebeschadigingen door slijtage, krassen of deukjes vragen alertheid.

Oorzaak

Parketschade ontstaat meestal door menselijk handelen, verkeerd onderhoud of een verkeerd binnenklimaat.

Aanpak

Laat de schade analyseren door een erkend parketteur of restaurator. Voorkom schade veroorzaakt door:

  • Menselijk handelen: til objecten op in plaats van te verschuiven en voorkom puntbelasting; voorkom binnen lopen van steentjes door geschikte deurmatten te plaatsen; bescherm parket bij werkzaamheden, bijvoorbeeld onder steigerwielen; breng geen tape of tijdelijke dampdichte afdekking aan op parket; controleer regelmatig dakbedekking en koppelingen van radiatoren op gebreken. Zie ook de verschillende URL’s voor daken.
  • Verkeerd onderhoud: vermijd dampdichte of niet-compatibele beschermingsproducten; behoud de toplaag en het ouderdomspatina door schuren te vermijden; verwijder dikke boenwaslagen, voordat hierin aangetrokken stof en vuil transformeren in donkere verontreinigingen; vermijd dweilen.
  • Verkeerd binnenklimaat: voorkom lage relatieve vochtigheid en warmte vanwege krimp en loskomen parketdelen; voorkom een hoge relatieve vochtigheid (of hoog houtvochtgehalte) en warmte omdat dit ideale condities zijn voor biologische aantastingen met vervolgschade, zie URL 5001 Bestrijding Houtaantasting; zorg voor zonwering, omdat door hoge lichtbelasting donkere houtsoorten verbleken of vergelen en lichte houtsoorten verdonkeren en UV straling op termijn tot scheurvorming leidt; voorkom ingrepen die natuurlijke ventilatie belemmeren en schade-
  • Processen faciliteren.

Herstel

  • Raadpleeg een erkend parketteur of restaurator. 
  • Demonteer parket (door deskundige!) alleen wanneer noodzakelijk.
  • Herstel losliggende parketonderdelen tijdig.
  • Vul scheuren, barsten en uitvliegopeningen tot 3 mm. met een elastische vulmiddel, waar kleine korreltjes kurk of zaagsel aan toe is gevoegd en retoucheer indien nodig. Bij reparaties van grotere gebreken aansluiten op aanwezige houtsoort, kleur, zaagwijze etc..

Richtlijn

Uitvoeringsrichtlijn Historisch Parket (URL 4013).

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80