Maatregelen Verduurzaming

Onderstaand een overzicht van mogelijke maatregelen. De maatregelen zijn 'gescoord' met parameters voor:

  • comfortverbetering (4 niveaus)
  • mate van energiebesparing (4 niveaus)
  • ordegrootte terugverdientijd
  • mogelijke combinaties met andere maatregelen

Lees hieronder eerst de pagina gebruikersgedrag voor een indicatie van het effect van maatregelen en gebruikersgedrag. Vervolgens kunt u de quick-wins bekijken en de effecten per specifieke maatregel.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80