Maatregelen Verduurzaming

Onderstaand een overzicht van mogelijke maatregelen. De maatregelen zijn 'gescoord' met parameters voor:

  • comfortverbetering (4 niveaus)
  • mate van energiebesparing (4 niveaus)
  • ordegrootte terugverdientijd
  • mogelijke combinaties met andere maatregelen

Lees hieronder eerst de pagina gebruikersgedrag voor een indicatie van het effect van maatregelen en gebruikersgedrag. Vervolgens kunt u de quick-wins bekijken en de effecten per specifieke maatregel.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80