De aannemer, architect en adviseur

Aannemer
De Wet Kwaliteitsborging (Wkb) heeft betrekking op het werk van de aannemer. Een aannemer is een partij die op basis van een overeenkomst met een opdrachtgever een werk van stoffelijke aard tot stand brengt, buiten dienstbetrekking, en tegen een afgesproken prijs.

NB 1: De Wkb geldt dus niet alleen voor werkzaamheden door all-round restauratiebouwbedrijven, maar ook voor andere typen werkzaamheden zoals door voegers, schilders, smeden etc.

NB 2: De Wkb is ook van toepassing op ZZP-ers; de bedrijfsomvang is niet van belang.

Architect en adviseur
De Wkb heeft alleen betrekking op de positie van de aannemer. De Wkb heeft geen directe gevolgen voor de verhouding tussen opdrachtgever en architect of adviseurs. Wel kunnen deze partijen – zodra ook voor monumenten het stelsel van kwaliteitsborging in werking treedt – te maken krijgen met de kwaliteitsborger, die controleert of hun tekeningen en adviezen in overeenstemming zijn met de regels in hoofdstuk 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80