De aannemer, architect en adviseur

Aannemer
De Wkb heeft betrekking op het werk van de aannemer. De aannemer is een ieder die op basis van een overeenkomst met zijn opdrachtgever een werk van stoffelijke aard tot stand brengt, buiten dienstbetrekking, en tegen een door zijn opdrachtgever te bepalen prijs in geld.
NB 1: de Wkb geldt dus niet alleen geldt restauratiebouwbedrijven, maar ook voor andere typen werkzaamheden als voegers, schilders, smeden etc.
NB 2: de Wkb is ook van toepassing op ZZP-ers; de bedrijfsomvang is niet van belang. 

Architect en adviseur
De Wkb heeft alleen betrekking op de positie van de aannemer. De Wkb heeft geen directe gevolgen voor de verhouding tussen opdrachtgever en architect of adviseurs.
 

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80