Erfgoed

Bij erfgoed denken we vaak als eerste aan gebouwde monumenten, zoals kastelen, kerken, woningen en molens. Maar er zijn ook andere soorten monumenten die we met liefde en passie onderhouden, restaureren en verduurzamen. Denk aan groen erfgoed (tuinen en parken), roerend erfgoed & historische interieurs en klinkend erfgoed (orgels).

ERM heeft richtlijnen opgesteld voor het onderhouden, restaureren en verduurzamen van allerlei typen erfgoed. Daarnaast heeft ERM een register van erkende bedrijven en een register van erkende restauratoren ingesteld zodat eigenaren van erfgoed en overheden kunnen samenwerken met partijen met bewezen kennis en kunde.

Rijks-, provinciaal en gemeentelijk monument

Omdat monumenten onze historie reflecteren worden zij als erfgoed bij wet beschermd. Uiteraard zijn er ook wettelijke verschillen tussen monumenten, denk aan een rijksmonument, provinciaal monument en gemeentelijk monument. Klik hier voor een toelichting.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80