Riet dak

Verweerd rieten dak, waardoor mos en algen vrij spel hebben. Alleen integrale vervanging door nieuw riet is mogelijk.Verweerd rieten dak, waardoor mos en algen vrij spel hebben. Alleen integrale vervanging door nieuw riet is mogelijk.Verweerd rieten dak, waardoor mos en algen vrij spel hebben. Alleen integrale vervanging door nieuw riet is mogelijk.

Schade

Bij natuurlijke veroudering verdwijnt de buitenste laag of ‘slijtlaag’ van een rieten dak en raken de gaarden (horizontale binddraden) zichtbaar. Op het dak kunnen mos of algen groeien. Verder kan door stormschade, slijtage door schurende boomtakken en door vochtconcentratie bij de killen aanvullende schade ontstaan. Ook kunnen vogels het riet voor nestbouw plunderen of op zoek naar voedsel vernielen.

Oorzaak

Onder invloed van zon en regen gaat de kwaliteit van het riet achteruit. De gemiddelde levensduur van een rietdak is 30 jaar. Afhankelijk van de hellingshoek van het dak, de rietsoort en de uitvoeringskwaliteit kan dat meer of minder zijn. Hoe droger het riet blijft, hoe langer het meegaat.

Op nat blijvende plekken kunnen algen en mossen ontstaan en kunnen schimmels het dak aantasten. Ook nestelt zich dan ongedierte in het dak wat foeragerende vogels aantrekt, die weer fysieke schade toebrengen.

Aanpak

Een rieten dak heeft onderhoud nodig. Laat het dak jaarlijks inspecteren. Naarmate een rieten dak ouder wordt, is er meer onderhoud nodig. Wanneer zich algen en/of mossen manifesteren kan het dak behandeld worden met een algenbestrijdingsmiddel.

Een versleten dak hoeft niet altijd te worden vervangen, maar kan worden aangevuld met nieuw riet. Dit heeft alleen zin als het blijvende riet van goede kwaliteit, en de bindlatten en dakconstructie in goede staat van onderhoud verkeren. Afhankelijk van de rest-levensduur van het oude riet zijn er verschillende methoden van reparatie, waarbij het oude riet deels behouden blijft en het dak niet open komt te liggen. Wanneer het riet is afgeschreven zal het dak opnieuw moeten worden gedekt. Maak gebruik van een erkende rietdekker.

Herstel

Het spreekt voor zich dat eerste kwaliteit riet en bindmateriaal de levensduur van het rieten dak bevorderen. De kwaliteit van de uitvoering is hierbij mede bepalend voor de levensduur.

Richtlijn

Uitvoeringsrichtlijn Riet (URL 4004).

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80