Professionals monumentenzorg

Dagelijks werken op, aan en in monumenten; het is een prachtig vak. U hebt er niet voor niets voor gekozen. De kwaliteit van ons erfgoed staat bij u als restauratieprofessional hoog in het vaandel.

Onderhoud en restauratiewerk door vakmensen

Dat vergt:

 • Goede werkafspraken in uitvoeringsrichtlijnen
  De ERM-uitvoeringsrichtlijnen bevatten de beschrijving van de best toepasbare werkwijze, technische uitwerkingen, juridische aandachtspunten, producteisen, vereiste kennis, tekeningen met referentie-details, definities. Een ERM-uitvoeringsrichtlijn bevat kortom de ‘codificatie’ van de huidige kennis, voor ieder specifiek vakgebied in de monumentenzorg.
 • Structurele aandacht voor kennis
  Cruciaal voor de toekomst van de monumentenzorg is het werven en opleiden van nieuwe medewerkers. Een professional in de monumentenzorg houdt zijn kennis actueel.
 • Zorgvuldig werken
  Goed werk is de resultante van zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en begeleiding. Het ERM-certificaat is de bekroning van deze werkhouding.

Restauratiekennis in ERM-richtlijnen
De richtlijnen bevatten een schat aan restauratiekennis. Het resultaat van overleg tussen denkers en doeners, met liefde voor het verleden en oog voor de toekomst.

Voor en door alle partijen in de keten

De ERM-richtlijnen zijn opgesteld en getoetst door álle partijen in de keten: monumenteigenaren, adviseurs, architecten, aannemers, vakspecialisten en toezichthouders. De richtlijnen worden algemeen ervaard:een richtlijn is het resultaat van overleg tussen denkers en doeners, met liefde voor het verleden en oog voor de toekomst. Elk detail is gebaseerd op kennis van de dagelijkse restauratie- en onderhoudspraktijk, van onderzoek, planvorming en ontwerp tot en met uitvoering, borging, toezicht en inspectie. Zo bieden de richtlijnen u concreet uitzicht op een efficiënt proces en een kwalitatief hoogstaand eindresultaat.

ERM-richtlijnen groeien mee met actualiteit

ERM-richtlijnen worden steeds geactualiseerd op nieuwe vragen, zoals verduurzaming, en wijzigingen in regelgeving (bijvoorbeeld Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en Omgevingswet).

Actuele voorbeelden:

 • Routekaart verduurzaming
  ERM-richtlijnen worden aangepast op de vragen rondom verduurzaming. ERM bouwt mee aan landelijke afspraken via de Routekaart Verduurzaming Monumenten.
 • Thema dossier Wet kwaliteitsborging voor uw monument
  In 2024 treedt een nieuwe wet in werking: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Wat dit betekent voor werkzaamheden aan gebouwde monumenten? Lees meer.
 • Kennis en aandacht specifieke beroepsrisico’s: Ook besteden de ERM-richtlijnen aandacht aan beroepsrisico’s die specifiek zijn voor het werken met monumenten. Lees meer over omgaan met zandsteen.

Digitalisering werkprocessen: efficiënt en aantrekkelijk voor instromers

In allerlei onderdelen van de monumentenzorg wordt gewerkt of geëxperimenteerd met 3D-scans en 3D-technieken. En dat is niet voor niets. Digitale werkprocessen besparen kosten. Het werken met digitale tools vergroot de wervingskracht van de monumentenzorg naar jongeren.
Daarom ERM stimuleert het uitwisselen van kennis en ervaringen met digitale werkprocessen. Deel uw projectervaringen en laat het ons weten! Of laat u inspireren door praktijkervaringen met 3D-scannen en met productie van bouwdelen of ornamenten met de CNC (Computer Numerical Control).

Website verduurzaming monumenten voor professionals

Professionals monumentenzorg vinden op onze specifieke website verduurzamingsrichtlijnen.nl technische informatie uit richtlijnen (URL-en), tools en downloads om monumenteigenaren te ondersteunen in de verduurzamingsopgave.

ERM-richtlijnen en onderwijs sluiten op elkaar aan

De uitvoeringsrichtlijnen bevatten de beschrijving van de best toepasbare werkwijze, technische uitwerkingen, juridische aandachtspunten, producteisen, vereiste kennis, tekeningen met referentie-details, definities. Deze worden verwerkt in de opleidingen die de NCE ontwikkelt. Met deze combinatie dragen we bij aan het gericht opleiden van personen die actief zijn of willen worden in de monumentenzorg. Lees meer over kennis en vakmanschap.

Professioneel netwerk

ERM stimuleert de restauratiebranches om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over kwaliteitsborging, onderwijs en opleidingen. Daarom wordt enkele keren per jaar een branchegroepenoverleg gehouden. Hieraan neemt een groot aantal branches deel. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is bij dit overleg betrokken. Samenwerken in een professioneel netwerk om de kwaliteit, kennis en ervaring van het vakmanschap te borgen, dat is waar ERM voor staat! Lees meer

FAQ

Richtlijnen volgen én uw bedrijf certificeren?

Als ontwerpende of uitvoerende partij zorgt u er natuurlijk voor dat u aantoonbare kennis heeft van, en werkt volgens, de ERM-richtlijnen. Dat helpt uw project verder. Nóg meer baat heeft u van de richtlijnen als u uw bedrijf laat certificeren. Als erkend ERM-bedrijf biedt u opdrachtgevers het gerechtvaardigd vertrouwen dat u kwaliteit serieus neemt en vakwerk aflevert. Met certificering vergroot u tevens uw marktkansen.

Maar behalve dat u zich met een ERM-certificaat onderscheidt, verbetert certificering uw bedrijfsprocessen. Want de deskundigheid, werkwijze en prestaties van erkende restauratiebedrijven worden regelmatig getoetst door een onafhankelijke certificerende instelling. Met de resultaten van audits en inspecties kunt u dus weer uw voordeel doen. De ERM-gecertificeerde bedrijven die aantoonbaar volgens de richtlijnen werken vindt u hier.

Tips & adviezen downloaden, bestellen en instructievideo’s bekijken en delen?

Op onze download- en bestelpagina vindt u een breed assortiment brochures, publicaties, nieuwsbrieven, bestekken en handige waaiers met informatie over restauratie-, onderhouds- en hersteltechnieken, verduurzamen, energiebesparing en andere handige info voor u als ontwerper of uitvoerend bedrijf.

TIP: bekijk de korte, verhelderende instructievideo's over speciale restauratietechnieken.

Vindt u de tekst van een ERM-richtlijn niet juist, niet volledig of heeft u een andere opmerking? Neem contact met ons op. Wij zijn blij met uw feedback.

Heeft u vragen over een ERM-richtlijn? Neem contact met ons op.

Is het gebruik van ERM-richtlijnen verplicht?

Het gebruik van ERM-richtlijnen is niet wettelijk verplicht, maar een goed voorbeeld van zelfregulering: alle partijen in de monumentensector dragen hun steentje om tot goed uitgewerkte richtlijnen te komen.

Monumenteigenaren kunnen in beginsel hun eigen eisen stellen, uiteraard binnen de geldende regels en eisen van de overheid. Maar wie monumentale waarde op de juiste waarde schat, hanteert de ERM-richtlijnen. Omwille van de grote hoeveelheid kennis (technische uitwerkingen, juridische aandachtspunten, producteisen, vereiste kennis, tekeningen met referentie-details, definities en ervaringen) die in de richtlijnen is verwerkt. Mede daardoor zijn de richtlijnen vaker de basis voor het verlenen van een subsidie of een vergunning. Hier vindt u een overzicht van richtlijnen die (bij vermelding in de beschikking) verplicht moeten worden toegepast om voor Instandhoudingssubsidie door van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in aanmerking te komen.

[ Uitvoeringsrichtlijnen en subsidie [LINK?] vindt u een overzicht van richtlijnen die verplicht moeten worden toegepast om voor Instandhoudingssubsidie door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in aanmerking te komen.

Een plek in het Restauratoren Register van roerend erfgoed?

Vanaf 1 juli 2019 is het Restauratoren Register van roerend erfgoed operationeel. Wie de zekerheid wil dat een schilderij, antieke vaas of historisch wandkleed kwalitatief hoogwaardig wordt onderhouden of gerestaureerd, vindt in dit register een goed opgeleide en/of ervaren vakman of vakvrouw.

Restauratoren die hun vak verstaan, kunnen hun competentie laten toetsen en zich laten registreren als RegisterRestaurator. Deze registratie laat zien dat de RegisterRestaurator naast getoetst is op deskundigheid en zijn of haar vakkennis actief bijhoudt. De verschillende beroepsverenigingen van restauratoren, toezichthouders en monumenteneigenaren borgen zo de professionaliteit en kwaliteit van restauratoren. ERM begeleidde de totstandkoming van het register. Wilt u zich laten toetsen en registreren? Meld u aan.

Gerelateerd nieuws

Gerelateerd

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80