Erkende adviseurs en bemalers

Zorg voor een goede voorbereiding en uitvoering door het inschakelen van erkende adviseurs en bemalers.

Monumentenadviseurs

URL 2001 Bouwkundig advies is van toepassing op de relatie tussen uw monument en de bemaling.
Een overzicht van erkende monumenten-adviseurs vindt u hier (Kies voor URL 2001)

Bemalers en bemalingsadviseurs

Een bemaling wordt adequaat voorbereid als dat gebeurt op basis van BRL SIKB 12000 Tijdelijke Bemalingen.
Kijk voor een overzicht van gecertificeerde bemalers en bemalingsadviseurs op de website van SIKB.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80