Toetsing door onafhankelijke certificerende instellingen

Kwaliteit behoort uiteraard door onafhankelijke en objectieve deskundigen te worden vastgesteld.
Wilt u in aanmerking komen voor een ERM-certificaat? Laat uw bedrijf dan toetsen door een certificerende instelling. Deze onafhankelijke partijen toetsen de wijze waarop richtlijnen in praktijk door u worden toegepast. 
Welke certificerende instelling dat voor u kan zijn, verschilt per richtlijn. In onderstaande tabel ziet u een overzicht. 

Welke certificerende instellingen zijn er per werkgebied?

Werkgebied KiwaHobeonSKGSKHAbomaSKBControl UnionEBNSGS
 (BRL/URL)contactcontactcontactcontactcontactcontactcontactcontactcontact
1000/1001
 X       
2000/2001  X       
2000/2002  X       
2000/2003  X X      X
2000/2004  X       
2000/2005  X       
3000/3001*) X    X   X 
3500/3500 X        
4000/4001 X   X    X 
4000/4002 X        
4000/4003 X  X  X   X 
4000/4004         
4000/4005 X  X      X
4000/4006 X  X     X 
4000/4007 X        
4000/4008         
4000/4009 X        
4000/4010   X     X 
4000/4011   X      
4000/4012 X     X   
4000/4013 X        
4000/4014   X      
KPMB/5001 X      X  
6000/6001         
6000/6010 X        
geen/7010         
2826/20-104         

*) Altijd in combinatie met URL 4003

De tabel geeft de huidige indeling. Wijzigingen in het werkgebied zijn uiteraard mogelijk, raadpleeg hiervoor ERM.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80