Kopen van monument met asbest

Gaat u een pand kopen waarbij u vermoedt dat er sprake is van asbest? Dan is het zaak om goed voorbereid te zijn bij het maken van keuzes.

Enkele tips:

  • Zorg voor een goede actuele inventarisatie naar de aanwezigheid van asbest. Dat betekent letten op de kwaliteit en op de reikwijdte van de inventarisatie.
  • Inventariseer bij werkzaamheden indien mogelijk het hele pand. Bij een deelinventarisatie mag een aannemer of installateur alleen in die ruimten werken. Met name bij installaties is de ervaring dat men vaak toch weer in de niet ge├»nventariseerde ruimten moet zijn en ligt het werk stil!!
  • Voor zeer grote, in bouwdelen op te splitsen, panden: stem de inventarisatie af op de geplande werkzaamheden (zorg dat alle delen van het pand waar u werkzaamheden gaat verrichten onderdeel zijn van de inventarisatie).
  • Let ook op het buitenterrein van het pand. Dit is vaak ook een goede indicatie van de situatie binnen (asbest in de bodem; afval op het terrein).
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80