Muur met funderingsproblemen

Instabiele fundering zorgde voor ernstige verzakking en scheuren in de muur.Instabiele fundering zorgde voor ernstige verzakking en scheuren in de muur.

Schade

Muren die scheef staan of verzakken, en/of scheuren door bakstenen.

Oorzaak

  • Scheuren in stenen of gemetselde lekdorpels onder ramen of in de borstwering.
  • Schuine of trapvormige scheuren in muren.
  • Wijkende scheuren, die van onder naar boven smaller of breder worden.

Aanpak

  • Onderzoek naar de bouw- en verbouwgeschiedenis om de eigenaardigheden van de fundering te achterhalen. Behalve de geschiedenis van het gebouw moet ook het waterbeheer worden betrokken. Vooral bij een ondergrond van klei kan een grondwaterpeilverlaging pas na vele jaren tot problemen leiden. 
  • Scheefstandmeting (lintvoeg- en vloerwaterpassing, loodmeting). Gedurende enkele jaren wordt de activiteit van de zetting gemeten. Een verplaatsing van 1 tot 1,5 mm per jaar is acceptabel, meer dan 2,5 mm niet.
  • Plaatsing van een verklikker of scheurmeter. Over een scheur wordt een gips- of glasstrook aangebracht of een scheurmeter geplaatst. Deze geeft een indicatie van de beweging in de scheur.
  • Funderingsinspectie. Er wordt een smalle strook van de muurvoet opgegraven om de staat van de fundering te beoordelen.
  • Grondboring/-sondering om draagkracht van de ondergrond te bepalen.

Herstel

Is de fundering slecht, dan kan gekozen worden voor partieel of integraal herstel. Partieel herstel brengt het risico met zich mee van zettingsverschillen tussen de nieuwe (meer starre) en de oude min of meer flexibele fundering. In de binnenstad kunnen buurpanden een gemeenschappelijke bouwmuur hebben, wat seriematige aanpak vergt. Wees verzekerd van een deugdelijke fundering, voordat wordt geïnvesteerd in bovengronds muurwerkherstel. Een erkend restauratie-architect of -adviseur kan de ernst van de situatie bepalen en adviseren welke aanvullende expertise nodig is.

Richtlijnen

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80