Wat is asbest

AsbestvezelAsbestvezel

Asbest is een natuurproduct dat gewonnen wordt uit de bodem (asbestmijnen) in landen als Canada en Rusland. Als het asbest en het gesteente worden gescheiden, wordt het asbest gebruikt in veel materialen zoals brandwerende bekleding, kit, isolatie, vloerafwerkingen, stucwerk, renovatie delen van ornamenten e.d..

Is asbest gevaarlijk?

Bij het bewerken, verwerken of beschadigen van asbest kunnen asbestvezels vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het inhaleren van asbestvezels wordt in direct verband gebracht met diverse vormen van kanker.
Minder gevaarlijk is asbest als het goed is ingekapseld en mechanisch niet kan worden beschadigd.

Asbestsoorten

  • Witte asbest (85%) heeft een grote treksterkte en wordt meestal gebruikt als “wapening”. Toegepast in cementproducten als golfplaten, als gevel, wand/plafondafwerkingen en in rioleringen en standleidingen. Bij monumentale panden in het verleden vaak ná een renovatie toegepast.

Witte asbest (Chrysotiel)Witte asbest (Chrysotiel)

  • Bruine (10%) en blauwe asbest (5%) is hitte bestendig, slijtvast en biologisch on-afbreekbaar. Kan al zijn toegepast vanaf 1920 als hittewering / isolatie. Bij monumentale panden vaak toegepast als isolatie rond leidingen van verwarmingen en kolen- en olie gestookte ketels.

Bruine asbest (Amosiet)Bruine asbest (Amosiet)

Blauwe asbest (Crodidoliet)Blauwe asbest (Crodidoliet)

Kijkend naar de verwerking van asbest in materialen zijn er twee soorten asbesthoudend materiaal:

  • Hechtgebonden – alleen bij beschadiging komen vezels vrij
  • Niet-hechtgebonden – komen spontaan vezels vrij
Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80