Waterstofketel

Waterstof kan al dan niet gemengd met aardgas als brandstof dienen voor CV-ketels. Ook is gebleken dat het Nederlands gasnetwerk geschikt is voor waterstofgas. Er bestaan al waterstofketels die volledig op waterstof branden. Dit kan een forse stap betekenen op weg naar een aardgasvrije toekomst.

De waterstofketel is voor een groot deel hetzelfde als een conventionele HR-ketel. Enkel de delen die met het waterstof in aanraking komen zijn anders, waaronder de brander. Veel bekende ketelmerken zijn bezig met het ontwikkelen van waterstofketels, zodat de ontwikkelingen snel gaan en veelbelovend zijn.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80