Waterstof

Waterstof kan gebruikt worden als brandstof voor CV-ketels maar ook als bron voor brandstofcellen om er stroom van te maken. Door de toename van duurzame stroomproductie en de beperkingen van het elektriciteitsnet om de pieken op te vangen staat waterstofopslag sterk in de belangstelling.

Opslag in waterstof

Het overschot aan duurzame energie op piekmomenten kan (langdurig) in waterstof worden opgeslagen en weer worden benut op een later tijdstip. Productie van waterstof gaat gepaard met omzettingsverliezen. Het is dus het best om de duurzaam opgewekte stroom zoveel mogelijk direct te benutten en alleen bij overproductie te gebruiken om waterstof te produceren.

Waterstof als brandstof

Waterstof kan gebruikt worden als brandstof voor CV-ketels (zie Waterstofketel).

Waterstof voor stroomproductie

Waterstof kan in een brandstofcel worden omgezet in elektriciteit. Het rendement is ongeveer 60% en de rest komt vrij als warmte. Indien deze warmte niet benut wordt gaat er dus vrij veel energie verloren bij dit proces. Om het rendement te verhogen zou de restwarmte benut kunnen worden om bijvoorbeeld warmtepompen te voeden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80