Verduurzamingsrichtlijnen

Nu velen de stap aan het zetten zijn naar het verduurzamen van een monument, komt de vervolgvraag steeds nadrukkelijker naar voren: ‘HOE doe je dat eigenlijk, een monument verduurzamen?’.

Op de website www.verduurzamingsrichtlijnen.nl vindt u technische informatie over het verduurzamen door na-isolatie van monumenten. Deze informatie is ontleend aan ERM-richtlijnen en andere documenten. Hiernaast is er ook de demonstratieset verduurzaming monumenten, bestaande uit een maquette, doorsnedes van isolatieconcepten en monsters van allerlei materialen. Het motto hierbij is: niets inspireert iemand zo effectief als het zien en kunnen vasthouden van de te gebruiken modellen en materialen. Daarmee wordt ‘een ingreep in het monument’ tastbaar en zichtbaar.

Naar website verduurzamingsrichtlijnen

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80