Bemalen bij monumenten

Soms is het voor nieuwbouw of verbouwing nodig om tijdelijk de grondwaterstand te verlagen door middel van een bemaling. Zo’n bemaling heeft gevolgen voor de stabiliteit van de bodem en dus ook voor de funderingen van een gebouw.

Ken uw monument, ook onder het maaiveld

Vindt de bemaling plaats in de buurt van een monument? Dan is het zaak om extra alert te zijn op het voorkomen van scheuren en andere schade door zettingen. Want historische funderingen zijn kwetsbaar.

Hieronder vinden de monument-eigenaar, verzekeraar en anderen informatie over bemalen en het voorkomen van schade aan een gebouwd monument.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80