Digitalisering werkprocessen

‘Digitale technieken kunnen het restauratieambacht een nieuwe impuls geven, het vak meer sexy maken. En dat is hard nodig om de jeugd aangesloten te houden."

- Ron Spaan

In allerlei onderdelen van de monumentenzorg wordt gewerkt of geëxperimenteerd met 3D-scans en 3D-technieken. En dat is niet voor niets.

Digitale werkprocessen besparen kosten. Het werken met digitale tools vergroot de wervingskracht van de monumentenzorg naar jongeren. Daarom stimuleert ERM het uitwisselen van kennis en ervaringen met digitale werkprocessen.
Deel uw projectervaringen en laat het ons weten! Of laat u inspireren door praktijkervaringen met 3D-scannen en met productie van bouwdelen of ornamenten met de CNC (Computer Numerical Control).

ERM-richtlijnen en onderwijs sluiten op elkaar aan

De uitvoeringsrichtlijnen bevatten de beschrijving van de best toepasbare werkwijze, technische uitwerkingen, juridische aandachtspunten, producteisen, vereiste kennis, tekeningen met referentie-details, definities. Deze worden verwerkt in de opleidingen die de NCE ontwikkelt. Met deze combinatie dragen we bij aan het gericht opleiden van personen die actief zijn of willen worden in de monumentenzorg. Lees meer over kennis en vakmanschap.


Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80