Model-kwaliteitshandboeken

Model-kwaliteitshandboek BRL 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten
Het model-Kwaliteitshandboek BRL 4000 Onderhoud en restauratie van monumenten helpt u bij het opstellen van een eigen kwaliteitshandboek en bij het voldoen aan de eisen van BRL 4000 en de bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen. Het model-Kwaliteitshandboek is een aanzet: het is de bedoeling dat u het zelf verder aanvult op een manier die past bij uw eigen organisatie.

Hoe ziet het model-Kwaliteitshandboek er uit?
Het model-Kwaliteitshandboek is ingedeeld in 3 hoofdstukken en een aantal bijlagen. Uitgangspunt van het model is dat u voor uw eigen kwaliteitshandboek eenzelfde indeling hanteert.

  • Hoofdstuk 1 - Eisen aan het bedrijf: hoe is uw bedrijf georganiseerd?
  • Hoofdstuk 2 - Uitvoering: hoe verloopt de uitvoering van het werk?
  • Hoofdstuk 3 - Borgen van kwaliteit: hoe zorgt u ervoor dat het werk goed verloopt?
  • Bijlagen - Verklaringen, werkinstructies, formulieren.

Model-Kwaliteitshandboek BRL 6000 Groen Erfgoed
Voor hoveniers- en andere groenvoorzieners die de stap willen zetten naar een ERM-certificaat als Erkend Erfgoedhovenier heeft de stichting ERM een praktisch huldocument gemaakt: het model-Kwaliteitshandboek BRL 6000 Groen Erfgoed. Het model-Kwaliteitshandboek bevat een complete lijst van eisen uit BRL 6000, geeft daarbij een heldere toelichting en sluit af met voorbeelden. Het model is te gebruiken als complete basis voor het eigen kwaliteitshandboek, op maat van het eigen bedrijf.

Stuur voor vragen of de Word-versie een mail naar secretariaat@stichtingERM.nl.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80